Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 10 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường số 4 – Khách sạn La Thành (218 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội), Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 Thăng Long đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 và thành công tốt đẹp. Nội dung chính của đại hội gồm:

– Báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

– Báo cáo của ban kiểm soát

– Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017)

Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát mới với danh sách trúng cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm:

– Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị mới gồm:

1. Ông: Vũ Đình Phú

2. Ông: Phạm Minh Ngọc

3. Ông: Nguyễn Văn Tú

– Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát mới gồm:

1. Ông: Vũ Đức Thọ

2. Bà: Trần Mỹ Trang

3. Bà: Vũ Thị Dương

Sáng ngày hôm sau (11/04/2013), tại văn phòng công ty Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đã họp và quyết định bổ nhiệm:

1. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: Ông Vũ Đình Phú

2. Phó Tổng giám đốc:

– Ông: Nguyễn Văn Tú

– Ông: Trần Bùi Sóng

– Ông: Nguyễn Kính Dân

3. Chức danh kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Hương

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2013 đến hết ngày 31/12/2017.

file 1: Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

file 2: Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc

file 3: Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty

T/M HĐQT CÔNG TY CPĐT & XÂY DỰNG SỐ 4 – THĂNG LONG

(CHỦ TỊCH HĐQT)

VŨ ĐÌNH PHÚ

Đối tác