Công ty thông tin di động VMS – Miền Bắc

1. Tên dự án: Công ty thông tin di động VMS

2. Chủ đầu tư: Công ty thông tin di động VMS

3. Vị trí công trình: Hà Nội

4. Diện tích xây dựng:

5. Tổng số vốn đầu tư: 22,500,000,000 VNĐ

6. Quy mô xây dựng công trình:

Trung tâm điều hành thông tin di động khu vực I

Công trình cấp: II

Cao 12 tầng

7. Một số hình ảnh về công trình
6

 

Đối tác