Kiểm Toán Nhà Nước KV6

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Kiểm Toán Nhà Nước khu vực VI

2. Chủ đầu tư: Ban Quản Lý các dự án ĐTXD của kiểm toán nhà nước

3. Vị trí công trình: Phường Bãi Cháy- TP. Hạ Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

4. Diện tích xây dựng: 790 m2

5. Tổng số vốn đầu tư: 51,770,000,000 VNĐ

6. Quy mô xây dựng công trình:

Thi công phần cọc, phần móng, phần thân, phần hoàn thiện

Công trình cấp: IIXây dựng khối nhà 10 tầng Tổng diện tích khu đất xây dựng: 1.515 m2. Tổng diện tích xây dựng: 790m2. Tổng diện tích sàn: 6.715 m2

7. Một số hình ảnh về công trình:

Đối tác