Liên đoàn Vật lý địa chất

1. Tên dự án: Trụ sở liên đoàn Vật lý địa chất

2. Chủ đầu tư: Liên đoàn vật lý địa chất

3. Vị trí công trình: Hà Nội

4. Diện tích xây dựng: 5,791 m2

5. Tổng số vốn đầu tư: … VNĐ

6. Quy mô xây dựng công trình:

Thi công phần cọc nhồi, móng, tầng hầm, thân, hoàn thiện

Công trình cấp: II

Cao 9 tầng + 1 tầng hầm

7. Một số hình ảnh về công trình

Đối tác