Nhà học H2 – ĐH Bách Khoa HCM

1. Tên dự án: Nhà học tập và thí nghiệm – Nhà H2
2. Chủ đầu tư: Trường Đại học Bách Khoa – Đại Học QG TP.HCM
3. Vị trí công trình: Tỉnh Bình Dương
4. Diện tích xây dựng: 1330 m2
5. Tổng số vốn đầu tư: 64,796,000,000 VNĐ
6. Quy mô xây dựng công trình:
Thi công phần móng, phần tầng hầm, phần thân, phần hoàn thiện
Công trình cấp: II
Gồm: 01 tầng hầm + 08 tầng nổi. Tổng diện xây dựng: 1330 m2. Tổng diện tích sàn: 11.820 m2 trong đó diện tích sàn tầng hầm: 1.313 m2.
7. Một số hình ảnh về công trình:

cong-trinh-nha-thi-nghiem-c

Đối tác