Nhà khách Văn Phòng Quốc Hội

1. Tên dự án: Nhà khách Văn Phòng Quốc Hội
2. Chủ đầu tư: Ban Quản Lý dự án xây dựng Nhà khách văn phòng Quốc hội
3. Vị trí công trình: 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh
4. Diện tích xây dựng: 1000 m2
5. Tổng số vốn đầu tư: 48,169,000,000 VNĐ
6. Quy mô xây dựng công trình:
Thi công Phần cọc nhồi, móng, thân, hoàn thiện
Gồm 11 tầng và 01tầng hầm . Tổng diện tích sàn: 7.193 m2 trong đó diện tích tầng hầm 998m2
7. Một số hình ảnh về công trình:

1 3 4 5 2

Đối tác