Thanh tra CP Miền Trung Tây Nguyên

1. Tên dự án: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính phủ

2. Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự án xây dựng Thanh tra chính phủ

3. Vị trí công trình: P. Thọ Lộc – TP. Nha Trang

4. Diện tích xây dựng: 505 m2

5. Tổng số vốn đầu tư: 75,227,000,000 VNĐ

6. Quy mô xây dựng công trình:

Khối nhà cao 12 tầng + 1 tầng hầm + 1 tầng kỹ thuật

Công trình cấp: II

Tổng diện tích khu đất xây dựng: 771.6 m2. Tổng diện tích sàn: 7300 m2

7. Một số hình ảnh về công trình:

Đối tác