Trung tâm chiếu phim Quốc Gia

1. Tên dự án: Xây dựng trung tâm chiếu phim Quốc Gia

2. Chủ đầu tư: Trung tâm chiếu phim Quốc Gia

3. Vị trí công trình: Láng Hạ – Hà Nội

4. Diện tích xây dựng: …. m2

5. Tổng số vốn đầu tư: 46,519,000,000 VNĐ

6. Quy mô xây dựng công trình:

Cấp công trình: Cấp II

7. Một số hình ảnh về công trình:

ttcpqg1

Đối tác