Trường ĐH Quốc Tế – DHQG HCM

1. Tên dự án: Trường ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
2. Chủ đầu tư: Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
3. Vị trí công trình: Xã Đông Hòa – Huyện Xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương
4. Diện tích xây dựng: ……. m2
5. Tổng số vốn đầu tư: 48,826,000,000 VNĐ
6. Quy mô xây dựng công trình:
Thi công Phần cọc ép, móng, thân, hoàn thiện
Công trình cấp: II
Gồm 07 tầng sàn + 01 tầng mái. Tổng diện tích sàn: 11.260 m2
7. Một số hình ảnh về công trình:

 

Đối tác