Viện Môi trường và Tài nguyên

1. Tên dự án: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị Nhà liên hợp

2. Chủ đầu tư: Viện Môi trường và Tài nguyên

3. Vị trí công trình: Bình Dương

4. Diện tích xây dựng: 12,423 m2

5. Tổng số vốn đầu tư: 66,424,000,000 VNĐ

6. Quy mô xây dựng công trình:

Xây dựng khối nhà 5 tầng

Công trình cấp: II

7. Một số hình ảnh về công trình

mt-tn

Đối tác