Giới thiệu chung

1.1 Tên giao dịch
–         Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long
–         Tên tiếng Anh: Investment and Construction Joint Stock Company No.4 Thang Long
1.2 Tên viết tắt: ICON4 – TL
1.3 Địa chỉ đăng ký kinh doanh
–         Số 243A Đê La Thành – Phường Láng Thượng – Quận Đống Đa – Hà Nội.
–         Văn phòng giao dịch : A2 Khu đấu giá đất Vạn Phúc – P. Vạn Phúc – Q. Hà Đông – TP. Hà Nội.
–         Điện thoại: 04.37833214          Fax: 04.37833211
–         Email : hanhchinh@icon4-tl.com
1.4 Năm thành lập
–    Quyết định số 403 CT4/TCLĐ ngày 26/4/1994 thành lập Xí nghiệp xây dựng số 4 trực thuộc Công ty kể từ ngày 01/05/1994.
–    Quyết định số 08/XD4 – HĐQT ngày 05/4/2006 thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Xí nghiệp xây dựng số 4.
–    Quyết định thành lập số 01/XD4 – HĐQT ngày 17/05/2007 tách Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.4.
–    Quyết định số 2010/QĐ – ICON 4.4 ngày 27/05/2010 thay đổi tên công ty Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.4 thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long.
1.5 Các phòng ban trong công ty
Phòng Tổ chức Lao động & hành chính
–         Điện thoại: 04.37833504
–         Fax:         04.37833211
Phòng tài chính kế toán
–         Điện thoại: 04.37833214
Phòng Kinh tế kế hoạch và dự án
–         Điện thoại: 04.37833212
Phòng kỹ thuật thi công
–         Điện thoại: 04. 37833210
1.6 Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2008
1.7 Chính sách quản lý chất lượng của công ty
–    Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
–    Tiến hành đổi mới thường xuyên, áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của ISO 9001-2008 thông qua việc tham gia của tất cả các cán bộ, công nhân viên có liên quan.
–    Công ty thường xuyên phổ biến cho CBCNV để mọi người luôn hiểu rằng: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long. Tất cả cán bộ công nhân viên phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
–     Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – Thăng Long trân trọng tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và coi đó là sự trợ giúp quý báu để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm do công ty thực hiện.

Đối tác