Khai xuân 2015 – Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Thăng long

11016047_1550845621835632_4727824804979988038_n

Ban lãnh đạo và tập thế cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Thăng long

10428098_1550845631835631_2736279371306292528_n

Các nữ cán bộ của công ty

Đối tác